Discpartners

Facebook

Medlemslogin

Om Ymer Frisbee

Bakgrund:

Sommaren 2005 bildade ett gäng frisbeentusiaster Borås Allmänna Discförening (BAD). Föreningen övergick 2009 till att bli en sektion i IK Ymer. Vi har sedan dess haft en fin utveckling både sett till verksamhetsinnehåll och antalet medlemmar. Vi är långt fler än 200 medlemmar men vi vill dock såklart bli fler framöver!

Ymer Frisbees policy

Föreningens policy finns att läsa i dokumentet -> Policy

Vår verksamhetsidé:

Ymer Frisbee finns till för alla som är intresserade av frisbee på alla nivåer.

Vi erbjuder:

  • Fin och välskött bana i vacker miljö
  • Tävlingar på olika nivå
  • Gemenskap

Vår värdegrund:

Vi vill bedriva en seriös verksamhet som präglas av öppenhet, ansvarstagande och en positiv anda.

Vår vision:

Vara en helhetstänkande förening som kombinerar ungdomsverksamhet med spel på elitnivå.

Ymergården är södra Sveriges frisbeecenter!

Ymer Frisbees organisation:

Organisation 2022

I ovan organisationsschema finns de olika grupperna som arbetar med utvecklingen av Ymer Frisbee.

  • Träningsgruppen har hand om träningar (nybörjar-, junior- och damträning).
  • Kommunikationsgruppen sköter instagram och facebook.
  • Tävling- och arrangemangsgruppen har hand om klubbens tävlingar. 
  • Trivselgruppen ansvarar för att ordna trivselaktiviteter och kioskverksamhet.
  • Bangruppen ansvarar för utveckling av banan och skötsel av banan.
  • Ekonomi- och sponsorgruppen ansvarar för företagsgolfer, klubbens ekonomi och sponsoravtal.

Känner du att du vill vara med och bidra i någon grupp så tag kontakt med styrelsen eller någon av de personer som är understrykna i bilden.

Styrelsen i frisbeesektionen:

         Joakim Zetterberg

  (ledamot)

FredrikE

   Fredrik Emanuelsson

 (kassör)

ThomasS

    Thomas Svensson

    (sekreterare)

Henrik Rydén

 (ledamot)

MikaelS

      Mikael Svensson

         (ordförande)

 

Maria Johansson

(ledamot)

 

 Victor Lagercrantz

(ledamot)